Office Circulars

Sl No
Date
Description
1
2018-10-30 11:58:08
  ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು
2
2018-08-25 12:56:16
  1535181976sdhaka school & teachers343.pdf
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಘೂ ಸಾಧಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-2018-19 ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
3
2018-08-06 10:41:31
  Selection of Teachers for State Awards for the year 2018-19
4
2018-08-03 16:10:49
  ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಘೂ ಸಾಧಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-2018-19
5
2018-08-01 11:48:02
   DR.APJ Abul kalam IGNITE 2018- COMPETITION
6
2018-07-26 13:01:42
  ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
7
2018-07-13 10:08:41
  National Teachers award-2018
8
2018-07-11 16:16:25
  science programme
9
2018-07-02 17:48:57
  high school H.M promotion
high school H.M promotion
10
2018-06-30 12:54:00
   The date for online nomination for INSPIRE Awards MANAK is extended to July 31st 2018 for the year 2018-19.
11
2018-06-25 10:43:33
   Pratibha Karanji & Kalotsava in Cluster/Taluk/District & State Level for the year 2018-19.
12
2018-05-04 10:48:39
   Best School Award
13
2017-11-15 17:12:05
  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
14
2017-11-15 17:10:12
  2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಪಠ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕುರಿತು
15
2017-11-14 12:36:48
  2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗಿನ ಡಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೆ ಮಾಡಿದ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
16
2017-11-14 12:31:34
  2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗಿನ ಇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೆ ಮಾಡಿದ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
17
2017-08-19 12:59:05
  1503127745sslc758.pdf
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಘೂ ಸಾಧಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
18
2017-07-28 11:34:48
  essay competition and quiz
Petroleum Conservation Research Association
19
2017-07-17 16:43:07
  1500289987d3701.pdf
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ದಾಸ್ತಾನಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಖಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
20
2017-07-11 12:45:16
  ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧ COTPA ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕುರಿ
21
2017-07-11 12:41:36
  COTPA CIRCULAR
22
2017-06-29 16:42:46
  ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY TRAINING PROGRAMME
23
2017-06-21 16:32:15
  8 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಇಗೆ ಭಾಗ ಬಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಂಗಡನೆ ವೈ
24
2017-06-19 14:57:12
  3 ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
25
2017-06-13 17:30:11
  ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷಿದ್ದಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿಲೇವಾರ
26
2017-04-12 16:30:05
   2017 SSLC EXAM MARCH APRIL ANSWER KEY
SANSKRIT
27
2017-04-12 16:29:13
   2017 SSLC EXAM MARCH APRIL ANSWER KEY
FIRST LANGUAGE
28
2017-04-12 16:27:49
   2017 SSLC EXAM MARCH APRIL ANSWER KEY
SECOND LANGUAGE
29
2017-04-12 16:27:02
   2017 SSLC EXAM MARCH APRIL ANSWER KEY
MATHS (KANNADA MEDIUM)
30
2017-04-12 16:26:04
  2017 SSLC EXAM MARCH APRIL ANSWER KEY
MATHS (ENGLISH MEDIUM)
31
2017-03-30 10:49:02
  SSLC Exam Centers Visit Format
SSLC Exam Centers Visit Format
32
2016-12-31 12:54:36
  10th std science model question paper
10th std science model question paper
33
2016-12-24 13:14:41
  10th std kannada model question paper
10th std kannada model question paper
34
2016-12-24 13:13:39
  10th std social science model question paper -3
10th std social science model question paper -3
35
2016-12-24 13:13:05
  10th std social science model question paper -2
10th std social science model question paper -2
36
2016-12-24 13:12:43
  10th std social science model question paper -1
10th std social science model question paper -1
37
2016-12-24 13:11:52
  10th std english model question paper -3
10th std english model question paper -3
38
2016-12-24 13:11:23
  10th std english model question paper -2
10th std english model question paper -2
39
2016-12-24 13:11:03
  10th std english model question paper
10th std english model question paper
40
2016-12-24 13:09:34
  10th std Hindi model question paper
10th std Hindi model question paper
41
2016-12-24 13:08:43
  Maths model question paper -2
Maths model question paper -2
42
2016-12-24 13:07:46
  10 th standard model question paper
10 th standard model Maths question paper
43
2016-11-29 12:41:29
  ಎಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಘೊಷಣೆ & ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ತರಭೇತಿ ಬಗ್ಗೆ
44
2016-11-28 14:41:32
  Non Teaching Staff Transfers dated:25-11-2016.
45
2016-11-28 14:38:33
  FDA Promotion to the post of Superintendent dated 22-11-2016
46
2016-11-16 14:45:21
  ವರ್ಗಾವಣಾ ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ VII
47
2016-11-15 12:21:51
  ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಕಸಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
48
2016-11-11 17:27:33
  ವರ್ಗಾವಣಾ ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ VI
49
2016-11-03 16:55:53
  ವರ್ಗಾವಣಾ ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ V
50
2016-11-03 16:55:36
  ವರ್ಗಾವಣಾ ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ IV
51
2016-10-18 11:47:45
  Rural IT Quiz Date:20.10.2016 8.00am@ KALAMANDIR HUNSUR ROAD MYSORE
52
2016-10-08 08:44:32
  Holiday Circular
53
2016-10-06 15:32:31
  ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ , ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್ ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮೂನೆ& 10 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
54
2016-10-06 15:31:45
  ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
55
2016-10-06 15:30:30
  ಅಂತರ ಘಟಕ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ
56
2016-10-05 09:54:18
  ಘಟಕದೊಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣಾ ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ
57
2016-10-05 09:45:29
  ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ
58
2016-09-19 10:56:56
  ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಹಾಜರಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು -2016
59
2016-09-17 16:21:11
  ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ:20.09.2016
60
2016-09-17 13:44:20
  ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
61
2016-09-17 12:29:50
  State level Prathibha Karanji 2016 Circular
62
2016-09-14 17:11:08
  Subject wise Vacancy details - Primary
63
2016-09-10 12:36:35
  FINAL PROVISIONAL PRIORITY LIST FOR PRIMARY TEACHER REQUEST TRANSFER - 2016 ( WITHIN UNIT-UDUPI )
64
2016-09-09 15:43:04
  ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:13.09.2016ರ ಬದಲು ದಿನಾಂಕ:12.09.2016ರಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
65
2016-09-07 17:26:38
  FINAL PROVISIONAL LIST OF TEACHERS ELIGIBLE FOR MUTUAL TRANSFER - 2016
Counseling @ 09.09.2016 DDPI OFFICE UDUPI 10.00AM
66
2016-09-03 16:37:06
  ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
67
2016-09-03 16:35:40
  ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ.
68
2016-09-01 17:20:25
  State Level Teachers Award for the year 2016.
69
2016-08-23 12:16:27
  PROVISIONAL PRIORITY LIST FOR PRIMARY TEACHER REQUEST TRANSFER - 2016 ( PRIMARY WITHIN UNIT-UDUPI )
70
2016-08-22 14:01:04
  PROVISIONAL LIST OF TEACHERS ELIGIBLE FOR MUTUAL TRANSFER - 2016 ( PRIMARY WITHIN UNIT-UDUPI )
71
2016-08-20 13:51:22
  Kala Utsav - Guidelines
72
2016-08-20 12:53:13
  ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ - 2016
73
2016-08-16 13:01:12
  sadhaka school/Shikshaka award 2016
74
2016-08-15 11:22:05
  16.08.2016 BRC WRITTEN EXAM ADMISSION LETTER
75
2016-08-10 11:14:55
  ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ
76
2016-08-03 15:08:39
  ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
77
2016-08-03 13:44:56
  2016-17 ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಗ್ರೂ ಬಿ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು
78
2016-08-03 13:41:57
  2016-17 ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
79
2016-08-03 13:41:03
  2016-17 ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಪ್ರೌಢ
80
2016-08-03 13:40:14
  2016-17 ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಪ್ರಾಥಮಿಕ
81
2016-08-01 13:21:09
  ECO CLUB 2016-17 ACTIVITIES
82
2016-07-23 12:34:24
  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ OOD ಸೌಲಭ್ಯ
83
2016-07-21 16:04:56
  SWACCH VIDYALAYA QUESTIONAIRES
84
2016-07-21 14:33:59
  SWCCH VIDYALAYA PURASKAR CIRCULAR
85
2016-07-14 15:22:42
  Government Order regarding sanctioning of 8 Stagnation Increments for Aided Institution Staff.
86
2016-06-28 11:51:14
  ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಆದೇಶ 04.05.2016[HESKATHURU]
87
2016-06-24 11:24:11
   ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಆದೇಶ 14.06.2016[POLIPU]
88
2016-06-17 16:16:28
  ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ - ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ
89
2016-06-15 17:06:36
  ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಆದೇಶ 06.05.2016
90
2016-06-07 12:10:47
  ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ -2016 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
91
2016-06-04 13:42:01
  ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ 2016-17
92
2016-06-04 12:56:04
  ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
93
2016-05-23 17:30:19
  FOUNDATION COURSE
94
2016-05-23 17:29:13
  POORAKA BODHANE 8TH STANDARD SCIENCE
95
2016-05-23 17:26:03
  POORAKA BODHANE 8TH STANDARD SOCIAL SCIENCE
96
2016-05-23 17:23:45
  SCIENCE 8,9 STANDARD
97
2016-05-23 17:23:12
  MATHS 8,9 STANDARD
98
2016-05-23 17:22:28
  ENGLISH 8,9 STANDARD
99
2016-05-23 17:22:04
  SOCIAL SCIENE 8,9
100
2016-05-23 17:21:46
  KANNADA 8,9 STANDARD
101
2016-05-23 17:21:25
  HINDI 9TH STANDARD
102
2016-05-23 17:21:06
  HINDI 8TH STANDARD
103
2016-05-23 17:20:39
  Maths
104
2016-05-23 17:20:17
  Social Science
105
2016-05-23 17:19:46
   ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ Kannada 4-8
106
2016-05-23 17:18:56
  HINDI
107
2016-05-23 17:18:38
  EVS 7th standard
108
2016-05-23 17:18:08
  EVS 6th standard
109
2016-05-23 17:17:41
  EVS 5th standard
110
2016-05-23 17:17:11
  EVS 4th standard
111
2016-05-23 17:16:45
  EVS 3rd standard
112
2016-05-23 17:16:19
  EVS 2nd standard
113
2016-05-23 17:12:42
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
English 1-6
114
2016-04-01 17:33:24
  ನಿಯೋಜನೆ ರದ್ದತಿ
115
2016-04-01 10:52:43
  RMSA INFO 3
116
2016-04-01 10:52:04
  RMSA UC 2
117
2016-04-01 10:48:07
  RMSA CIRCULAR 1
118
2016-03-28 10:57:45
  2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಜೆ ಅವಧಿ ನಿಗದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು
119
2016-03-18 11:42:10
  ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತಂತೆ
120
2016-03-03 12:58:46
  ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಕುರಿತು
121
2016-02-22 16:08:56
  1456137536AttendanceMaintenance090216.pdf
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪಪೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆಯನುಸಾರ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
122
2016-02-19 12:15:05
  25ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣದ ಕುರಿತು
123
2016-02-18 17:12:33
  MEETING NOTICE
124
2016-02-15 16:23:30
  2016 MARCH/APRIL SSLC EXAM TIME TABLE
125
2016-02-15 16:21:19
  RTE TIME TABLE
126
2016-02-05 14:52:01
  ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಗ್ರೇಡ್ 1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿದ ಕುರಿತು
LAST DATE OF OBJECTION : 27.02.2016
127
2016-02-03 15:10:30
  2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
128
2016-01-25 15:13:51
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ - ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ [6-8 ಆಂಗ್ಲ]
129
2016-01-25 15:11:02
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ - ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ [6-8 ಕನ್ನಡ]
130
2016-01-25 15:09:44
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ - ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ [1-5 ಕನ್ನೆಡ]
131
2016-01-23 15:29:41
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ - ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ರೋಸ್ಟರ್ : ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್
132
2016-01-22 16:09:24
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ cut-off-per
133
2016-01-22 16:07:02
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪ ಟ್ಟಿ
134
2016-01-14 12:42:10
  ಶಾಲೆಗಳ ಈ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು ..ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ:16.01.2016
135
2016-01-01 10:32:56
  ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಮೂನೆಗಳು [RMSA]
136
2015-12-26 16:22:17
  ನಮೂನೆ [ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ]
137
2015-12-18 17:13:31
  ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
138
2015-12-18 10:33:27
  ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ 2015- ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ
139
2015-12-15 11:50:12
  ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಭಂದ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿವರ
140
2015-12-11 15:43:01
  ಏಪ್ರಿಲ್ 2015ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ [ಜಿಲ್ಲಾವಾರು]
141
2015-12-10 16:19:23
   ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ 2015- ಕೈಪಿಡಿ
142
2015-12-09 12:19:11
  ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ 2015- ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ
143
2015-12-09 12:13:57
  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ ದೃಢೀಕರಣ ಕುರಿತು
144
2015-12-09 11:27:45
  ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ 2015 - ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
145
2015-12-09 11:24:20
  ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ 2015 - ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಷಯಗಳು
146
2015-12-09 11:23:48
  ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ 2015 - ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಷಯಗಳು
147
2015-12-05 16:32:26
  ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ 2015 -ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
148
2015-12-02 17:55:18
  ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ 2015 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಷಯ, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು
149
2015-12-02 17:51:13
  ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ 2015 - ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಪಡೆದ ವಿರ್ದ್ಯಾಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ
150
2015-11-14 12:33:11
  ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ : ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ - ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ
151
2015-11-11 15:19:47
  RMSA CIRCULER
152
2015-11-02 16:28:06
  2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾನುಧಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವ ರಕ್ಷಣಾ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ [RMSA]
153
2015-10-17 15:48:23
  ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
154
2015-10-03 15:36:29
  ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ/ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತ ಆದೇಶ
155
2015-09-29 15:01:26
  ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ
156
2015-09-28 12:41:11
  8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಬೋಧನಾ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಿಂದ 10ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಬೋಧನಾ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ.
157
2015-09-22 13:08:25
  ಮೂಲ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು [ಆಂಗ್ಲ]
158
2015-09-18 10:18:44
  2015 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ - ನಮೂನೆ
159
2015-09-15 15:25:55
   ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:20.09.2015 ರಿಂದ 29.09.2015ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ತರಭೇತಿ- ಬದಲಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ
160
2015-09-11 17:50:38
   ಮೂಲ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು [ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ]
161
2015-09-11 17:49:26
   ಮೂಲ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು [ಗಣಿತ]
162
2015-09-11 17:48:55
   ಮೂಲ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು [ವಿಜ್ಞಾನ]
163
2015-09-11 17:48:25
  ಮೂಲ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು [ಕನ್ನಡ]
164
2015-09-11 17:47:35
  ಮೂಲ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು [ಹಿಂದಿ]
165
2015-09-10 10:46:28
  IEDSS Disability Identification
166
2015-09-09 13:06:37
  10 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
167
2015-09-09 13:02:44
  UDUPI DIST KARATE TRAINERS LIST
168
2015-09-09 13:01:16
  CWSN FORMAT FOR SCHOOLS
169
2015-09-08 17:21:04
  ನವೆಂಬರ್ -2015 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳ ಕಂಠಪಾಠ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಕುರಿತು
170
2015-09-04 17:06:33
   ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಗ್ರೇಡ್ 1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ -1
171
2015-09-04 17:05:12
  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು
172
2015-09-04 17:04:02
  CTE EVALUATION LETTER HS UDUPI 2015-16
173
2015-09-04 17:03:36
  CTE EVALUATION HS UDUPI 2015-16
174
2015-09-04 14:14:52
  ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:20.09.2015 ರಿಂದ 29.09.2015ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ತರಭೇತಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು
175
2015-09-03 18:17:22
  Guidelines for Rural IT Quiz 2015
176
2015-09-03 17:48:51
  2016ರ ಎಸ್.ಎ.ಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶಾಲಾ /ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
177
2015-09-03 11:15:03
  HM TRANSFER RELIVE ORDER 2015-16
178
2015-09-02 15:47:22
  14411890424-9-15 PM VC.pdf
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ:4/9/2015ರಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ನಡೆಸುವ ನೇರ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಟಿ.ವಿ/ರೇಡಿಯೋ/ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಲು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸೂಚನೆ.
179
2015-09-02 11:56:28
  HIGH SCHOOL TEACHERS SENIORITY CPI LETTER
180
2015-09-02 11:53:25
  HIGH SCHOOL TEACHERS SENIORITY 1.1.11 TO 1.1.15- LAST DATE OF OBJECTION 20.09.2015 TO DDPI UDUPI
181
2015-09-02 11:49:43
  DRIVER SENIORITY 2015 - LAST DATE OF OBJECTION 31.08.2015 TO DDPI
182
2015-09-02 11:49:16
  SDA SENIORITY 2015 - LAST DATE OF OBJECTION 31.08.2015 TO DDPI
183
2015-09-02 11:48:52
  CCT SENIORITY 2015 - LAST DATE OF OBJECTION 31.08.2015 TO DDPI
184
2015-09-02 11:48:20
  TYPIST SENIORITY 2015 - LAST DATE OF OBJECTION 31.08.2015 TO DDPI
185
2015-09-02 11:47:41
  FDA SENIORITY 2015 - LAST DATE OF OBJECTION 31.08.2015 TO DDPI
186
2015-09-02 11:47:04
  SUPDT. SENIORITY 2015 - LAST DATE OF OBJECTION 31.08.2015 TO DDPI
187
2015-09-02 11:46:16
  MANAGER SENIORITY 2015 - LAST DATE OF OBJECTION 31.08.2015 TO DDPI
188
2015-09-01 17:13:39
  ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ -ಸುತ್ತೋಲೆ
189
2015-08-31 12:39:25
   ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 2015
190
2015-08-18 16:07:13
  ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2015
191
2015-08-17 17:10:49
  FINAL PRIORITY LIST PRIMARY TEACHER TRANSFER - 2015 ( PRIMARY WITHIN UNIT ) ALL CADER
192
2015-08-17 16:15:03
  VACANCY LIST FOR PRIMARY TEACHER TRANSFER - 2015 ( PRIMARY WITHIN UNIT )
193
2015-08-03 12:34:46
  ಕ.ಲೋ.ಸೇ.ಆಯೋಗದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ - ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
194
2015-07-30 11:59:34
  2015-CRP & BRP APPOINTMENT ORDER
195
2015-07-23 10:48:24
  Permission for Pry Asst Tchr (1)
196
2015-07-20 13:09:41
  2015- ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸುತ್ತೋಲೆ
197
2015-07-20 10:46:52
  PROVISIONAL LIST OF TEACHERS ELIGIBLE FOR MUTUAL TRANSFER - 2015 ( PRIMARY WITHIN UNIT )
198
2015-07-20 10:46:11
  PROVISIONAL PRIORITY LIST FOR PRIMARY TEACHER TRANSFER - 2015 ( PRIMARY WITHIN UNIT )
199
2015-07-17 18:51:12
  2015 ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
200
2015-07-15 13:27:59
  ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ - ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
201
2015-07-07 18:02:30
  ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಆದೇಶ [3]
202
2015-07-03 11:15:03
  ಪದವೀಧರೇತರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ - ಸಿ ಯಿಂದ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ
203
2015-07-01 14:35:22
  Digital India Week Circular
Celebration of Digital India week
204
2015-06-27 10:49:25
  Circular regarding guidelines to be followed by Teaching and Non Teaching Staff while attending Higher Offices.
205
2015-06-26 17:07:36
  2015 ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
206
2015-06-23 12:12:37
  Permission for Asst Tchrs to Appear in PU Collge Lecturer-KEA (Vol-V)
207
2015-06-20 15:53:45
  Permission for Asst Tchrs to Appear in PU Collge Lecturer-KEA (Vol-IV))
208
2015-06-16 17:25:16
  ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
209
2015-06-16 12:14:17
  Permission for Asst Tchrs to Appear in PU Collge Lecturer-KEA (Vol-III)
210
2015-06-12 15:41:29
   ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2015- ಮಾರ್ಗಾಧಿಕಾರಿ, ಸ್ಥಾನಿಕ ಜಾಗೃತದಳ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಅಧೀಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅ
211
2015-06-10 17:02:09
  Permission for Asst Tchrs to Appear in PU Collge Lecturer-KEA (Vol-II)
212
2015-06-09 15:24:48
  ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2015 ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
213
2015-06-09 15:22:20
  ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2015 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ
214
2015-06-06 15:14:51
  ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ.
215
2015-06-06 10:54:32
  Permission for Asst Tchrs to Appear in PU Collge Lecturer-KEA (Vol-I)
216
2015-06-02 16:51:51
  ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಆದೇಶ [2]
217
2015-05-25 12:27:52
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
Social Science 4th, 5th and 6th Standard
218
2015-05-25 12:27:08
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
Social Science 8th and 9th Standard
219
2015-05-25 12:26:06
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
Science 8th and 9th Standard
220
2015-05-25 12:25:02
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಣಿತ
8th Standard
221
2015-05-25 12:24:16
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
Kannada 8th and 9th Standard
222
2015-05-25 12:21:53
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
Kannada 1st,2nd,3rd,4th Standard
223
2015-05-25 12:20:56
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
Hindi 9th Standard
224
2015-05-25 12:18:56
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
Hindi 8th Standard
225
2015-05-25 12:18:17
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
Hindi
226
2015-05-25 12:17:26
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
EVS
227
2015-05-25 12:16:16
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
EVS
228
2015-05-25 12:14:58
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
EVS
229
2015-05-25 12:09:34
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ EVS
230
2015-05-25 12:09:30
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ EVS
231
2015-05-25 12:08:41
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
EVS
232
2015-05-25 12:07:29
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
English 8th and 9th standards
233
2015-05-25 12:06:31
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
English 1st, 2nd,3rd, 4th,5th,6th standards
234
2015-05-25 12:04:07
  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಣಿತ
235
2015-05-08 16:31:26
  SSLC EXAM RESULT - FORMAT
236
2015-05-05 16:51:44
  ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
237
2015-05-05 16:04:29
  ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಆದೇಶ
238
2015-04-30 13:29:32
  2015 ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಆದೇಶ
239
2015-04-29 17:11:43
   ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ
240
2015-04-27 14:43:08
  1430125988cr
ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:30.04.2015ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
241
2015-04-15 11:27:00
  AIDED HIGH SCHOOL EXCESS
242
2015-04-06 17:51:06
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ
243
2015-04-01 17:17:48
  Counseling for Asst Teachers to Cader HM, A-B School Hm Transfer and CRP BRP Hm Transfer.
244
2015-03-26 12:39:07
  Permission for Asst Tchrs to Appear in First Grade Collge Lecturer-KAS Exam (Vol 7)
245
2015-03-26 12:38:05
  ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - 2015
246
2015-03-25 15:21:45
  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
247
2015-03-24 16:56:38
  2ನೇ ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ : ದಿ:07.04.2015 , ಪ್ರೌಢ :09.04.2015
248
2015-03-16 17:29:04
  Permission for Asst Tchrs to Appear in First Grade Collge Lecturer-KAS Exam (Vol 6)
249
2015-03-12 13:28:41
  ELECTION URGENT
250
2015-03-11 16:57:12
  ಶಿಕ್ಷಣ ಅದಾಲತ್ ಮುಂದೂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ
251
2015-02-28 11:09:54
  HM COUNSELING CANDIDATE LIST AND VACANCY
252
2015-02-27 15:17:26
  ವರ್ಗಾವಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ 2007
253
2015-02-27 15:10:42
  Counseling Priority Order
254
2015-02-27 11:41:27
  Group D seniority list as on 01.01.2015
255
2015-02-25 12:24:12
  Permission for Asst Tchrs to Appear in First Grade Collge Lecturer-KAS Exam (Vol 5)
256
2015-02-25 11:07:54
   GOVT HIGH SCHOOL EMPLOYEE SERVICE MATTER SUBMIT BEFORE 27th FEB 2015 EXCEL FILE
257
2015-02-24 15:30:32
  GOVT HIGH SCHOOL EMPLOYEE SERVICE MATTER SUBMIT BEFORE 27th FEB 2015
258
2015-02-21 15:52:13
  ಶಿಕ್ಷಣ ಅದಾಲತ್ 2015
259
2015-02-21 15:31:16
  Permission for Asst Tchrs to Appear in First Grade Collge Lecturer-KAS Exam (Vol 4)
260
2015-02-20 15:26:23
  ದಿನಾಂಕ:21.02.2015ರಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಿಯೋಜನೆ
261
2015-02-20 13:21:56
  Training Order
262
2015-02-19 14:09:28
  Permission for Asst Tchrs to Appear in First Grade Collge Lecturer-KAS Exam (Vol III)
263
2015-02-19 14:08:47
  Group B HM Applications to Appear KAS Exam (Vol II)
264
2015-02-19 14:08:24
  Permission for Asst Tchrs to Appear in First Grade Collge Lecturer-KAS Exam (Vol II)
265
2015-02-16 17:47:49
  Group B HM Applications to Appear KAS Exam (Vol I)
266
2015-02-16 17:39:08
  Unapporoved Applications (Vol I)
267
2015-02-16 17:38:28
  Permission for Asst Tchrs to Appear in First Grade College Lecturer Exam (Vol I)
268
2015-02-16 17:37:30
  Permission for Asst Tchrs to Appear in Gazzetted Probationers Exam (Vol I)
269
2015-02-04 16:45:26
  10th SCIENCE MODEL Q-PAPER KAN-04
270
2015-02-04 16:44:27
  10th SCIENCE MODEL Q-PAPER KAN-03
271
2015-02-04 16:43:46
  10th SCIENCE MODEL Q-PAPER KAN-02
272
2015-02-04 16:43:26
  10th SCIENCE MODEL Q-PAPER KAN-01
273
2015-02-04 11:09:20
   10th ENGLISH 2ND LANG MODEL Q-PAPER 02
274
2015-02-04 11:08:46
   10th ENGLISH 2ND LANG MODEL Q-PAPER 01
275
2015-02-03 12:38:11
  10th MATHS MODEL Q-PAPER KAN-05
276
2015-01-31 17:47:00
  10th MATHS MODEL Q-PAPER ENG-04
277
2015-01-31 17:45:54
  10th MATHS MODEL Q-PAPER ENG-03
278
2015-01-31 17:45:18
  10th MATHS MODEL Q-PAPER ENG-02
279
2015-01-31 17:44:49
  10th MATHS MODEL Q-PAPER ENG-01
280
2015-01-31 17:43:23
  10th MATHS MODEL Q-PAPER KAN-04
281
2015-01-31 17:42:31
  10th MATHS MODEL Q-PAPER KAN-03
282
2015-01-31 17:41:11
  10th MATHS MODEL Q-PAPER KAN-02
283
2015-01-31 17:40:25
  10th MATHS MODEL Q-PAPER KAN-01
284
2015-01-29 12:31:12
  ಸಿಟಿಇ ಮಂಗಳೂರು
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ -ಉತ್ರದಾಯಿತ್ವ ಚಿಂತನೆ ರಿಗೆ - ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ
285
2015-01-17 13:24:23
  RTE FORM 5
286
2015-01-06 18:04:41
  Ward Name, Habitation wise Aided and UnAided Neighbourhood Schools - 2015 URBAN
287
2015-01-06 18:04:12
  Revenue village, Habitation wise Aided and UnAided Neighbourhood Schools - 2015 RURAL
288
2015-01-06 18:03:12
  Ward Name, Habitation wise Neighbourhood Schools - 2015 URBAN
289
2015-01-06 18:02:51
  Revenue village, Habitation wise Neighbourhood Schools - 2015 RURAL
290
2014-12-20 16:53:16
  ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
291
2014-12-03 13:43:59
  ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ
292
2014-12-02 15:39:55
  ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ -ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ
293
2014-11-20 17:05:50
  ಸಹ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ
294
2014-11-18 17:38:25
  ದಿನಾಂಕ:19/11/2014ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
295
2014-11-06 13:09:13
  Circular and format regarding prevention of sexual harassment of children in schools and colleges.
296
2014-09-16 12:59:04
  IT QUIZ @ GHS VOLAKADU on 20th Sep 2014
297
2014-09-12 15:40:32
  ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಸೇವೆ ಘೊಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ
298
2014-09-06 16:59:15
  ಸಪ್ಟಂಬರ್ 08 ಕನ್ನಾ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
299
2014-09-04 16:30:56
  WORK SHOP FOR HIGH SCHOOL TEACHERS@MIT MANIPAL
300
2014-08-27 15:54:39
  SADAKA SHIKSHAKA AWARD
301
2014-08-09 11:49:35
  ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದೇ?
302
2014-08-05 10:51:24
  Ed Rules 1967 [APPOINTMENT]
303
2014-08-05 10:50:36
  KARNATAKA CIVIL SERVICE(GENERAL RECRUITMENT)RULES
304
2014-07-31 16:18:10
  SSLC Q PAPER PREPARATION
305
2014-07-28 15:10:27
  9th Std CCE Grade Card
CCE Grade card 9th Std
306
2014-07-28 15:08:36
  9th Std CCE revised Guidelines
9th Std CCE revised Guidelines
307
2014-07-28 12:12:49
  ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ
308
2014-07-28 11:12:01
  DSERT CIRCULER - QUALITY EDUCATION
309
2014-07-22 17:47:59
  Sadhaka Shikshaka award draft list
sadhaka school/Shikshaka award 2014 (draft)
310
2014-07-22 13:10:46
  Awards for Bravery for children 2014
Awards for Bravery for children 2014
311
2014-07-16 13:09:01
  Topics of Prathibha Karanji Competitions
Prathibha Karanji 2014 Topics
312
2014-07-04 17:33:37
  PRATHIBHA KARANJI 2014-15
PRATHIBHA KARANJI -July 2014
313
2014-07-02 15:57:10
  10th std Maths Teaxt Book Correction (ENG)
314
2014-07-02 15:56:48
  10th std Maths Teaxt Book Correction (KN)